Cennik Schroniska Młodzieżowego

Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 3 w Olsztynie.

1.Dzieci, młodzież i ich opiekunowie
(kwaterowania indywidualne):
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych: Cena dobę
1.za miejsce w pokoju większym niż trzyosobowy bez łazienki 20 zł.
2.za miejsce w pokoju trzyosobowym z łazienką 25 zł.
3.za miejsce w pokoju jednoosobowym z łazienką 35 zł.

2.Zorganizowane grupy dzieci i młodzież i ich opiekunowie(5 i więcej osób):
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych: Cena dobę
pierwsza noc 20 zł.

następna noc 15 zł.
Zniżki:
1) 10% - posiadacze kart rabatowych z którymi Schronisko podpisało lub podpisz stosowne umowy; posiadacze : legitymacji PTSM, Karty Stałego Klienta SSM w Olsztynie, 2) 50% posiadacze "Złotej Odznaki PTSM" oraz odznaki "Zasłużony Działacz Turystyki", 3) Nocleg dla uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Schronisko wynosi 10 zł.
3. Pozostali :
Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych: Cena dobę
1.za miejsce w pokoju większym niż trzyosobowy bez łazienki 20 zł.
2.za miejsce w pokoju trzyosobowym z łazienką 30 zł.
3.za miejsce w pokoju jednoosobowym z łazienką 40 zł.
4. Usługi dodatkowe:
Usługa Cena
Miejsce na parkingu nie strzeżonym/ samochód osobowy 5 zł/doba
Miejsce na parkingu nie strzeżonym/ autokar 30zł/doba
Pralka 6zł/jedno pranie
Wynajęcie świetlicy schroniska 10zł/godz.
Uwagi dotyczące opłat w Schronisku:
1) zniżki nie kumulują się i nie dotyczą innych opłat, 2) Opiekunowie zorganizowanych grup: 1 zł za nocleg (grupa 5-15 uczniów / 1 opiekun), powyżej 1 opiekun na 15 osób. Przy większej ilości opiekunów stawki z p.2. 3) Ceny z p.1 i 2 dotyczą młodzieży szkolnej i studentów do 24 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji. 4) W przypadku pobytów wielodniowych, grup zorganizowanych, stałych klientów oraz potrzeb promocyjnych ( w tym w przypadku imprez organizowanych i współorganizowanych przez Schronisko) dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego może negocjować opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych. 5) Ceny zawierają podatek VAT 6) Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę ( za każdy dzień pobytu) w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłaty miejscowej nie pobiera się: od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Opłata pobierana jest za każdy dzień pobytu. Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XXXIV/422/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 r.